Loren

El Grup Loren és una formació de quatre, cinc o set músics de fàcil adaptació. Ofereixen un ampli reportori de música apte per a tots els públics, des de joves, persones majors!

5 Components

Concert

Ball