Formacions musicals de 2 fins a 5 components que ofereixen un repertori de balls de saló fins als repertoris més actuals

Duos

Logo Duets

Trios

Logo Trios

Quintets i Quartets

Logo Quartets