Costa Brava

L’Orquestra Costa Brava va ser fundada en 1956 a Palafrugell per un grup de músics procedents d’altres orquestres entre les més reconegudes de llavors. Ha mantingut sempre una trajectòria brillant, en la qual destaquen diverses actuacions a l’estranger que culminen amb la qual es va celebrar en l’acte d’homenatge al pintor Joan Miró a París. Quant al nostre país, podríem indicar com a actuacions més rellevants les que la Costa Brava ha realitzat en el Palau de la Música Catalana. La seva discografia és considerable, especialment en el vessant de la música per a cobla.

15 Components

Sardanes

Concert

Ball