Fadunito - El Petit Circ

El circ més petit del món arriba a la ciutat. Els mossos de pista busquen una plaça on instal·lar-se.
Quan la tenen presenten als artistes més petits del món.
Un espectacle còmic on els mossos són els encarregats de trobar els polls entre el públic per poder realitzar l’espectacle.